Biznes Pro Zdrowie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Biznes Pro Zdrowie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

  Przedstawiamy ofertę grupowego Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Biznes Pro Zdrowie realizowaną przez InterRisk TU SA przy współpracy z partnerem medycznym – Centrum Medyczne ENEL-MED.

  W ramach oferowanego ubezpieczenia pracownicy firmy uzyskają wszechstronną opiekę zdrowotną we wszystkich większych miastach Polski, w ponad 800 placówkach medycznych.

  Wszystkie placówki, oferujące opiekę zdrowotną w ramach sieci ENEL-MED, gwarantują najwyższy standard świadczonych usług medycznych oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej.

  Do uzyskania porady lekarskiej pracownicy firmy nie potrzebują skierowania, a wystarczy telefon, aby umówić się na wizytę. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych można wybrać spośród placówek współpracujących z partnerem medycznym, czyli nie tylko w swoim mieście, ale również można skorzystać z usług na urlopie czy podczas delegacji.

  Ubezpieczenie obejmuje świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Klient ma zapewnioną ambulatoryjną opiekę lekarską (łącznie zagwarantowany jest dostęp do lekarzy 19 specjalności) połączoną z diagnostyką i badaniami laboratoryjnymi.

  Świadczenia medyczne, jakie otrzymuje Ubezpieczony w ramach ubezpieczenia wykonywane są bezgotówkowo, a rejestracja odbywa się na podstawie imiennej karty identyfikacyjnej, którą pracownik otrzymuje w chwili przystąpienia do ubezpieczenia. Koszty usług medycznych w całości ponosi Towarzystwo.

  • Minimalna liczba przystępujących do ubezpieczenia - 3 pracowników
  • Oferta zawiera 3 warianty ubezpieczenia: MINI, MIDI, MAXI, które mogą funkcjonować równolegle;
  • Wiek wstępu, do 67 roku życia, dzieci do 25 roku życia,
  • Ochroną objęte są choroby rozpoczęte przed umową ubezpieczenia,
  • Placówki Enel-Med akceptują skierowania na badania wystawiane przez lekarza spoza sieci,
  • Brak karencji i ankiety medycznej dla pracownika i członków rodzin,
  • We wszystkich wariantach dostęp do lekarzy specjalistów jak i badań diagnostycznych dla dorosłych i dzieci, - nielimitowany
  Nazwa pliku Opis
  ulotka_Biznes Pro Zdrowie.pdf Ulotka_Biznes Pro Zdrowie Pobierz
  oferta_Biznes Pro Zdrowie.pdf Oferta_Biznes Pro Zdrowie Pobierz
  Ulotka_BiznesPro, BiznesProZdrowie.pdf Ulotka BiznesPro i BiznesProZdrowie Pobierz
  enel-med_lista placowek medycznych wlasnych_biznes pro zdrowie_10_2016.pdf Lista placówek medycznych własnych Pobierz
  placowki partnerskie enel-med_biznes pro zdrowie_10_2016.pdf Lista partnerskich placówek medycznych Pobierz
  owu biznes pro zdrowotnevi 2016.pdf OWU Biznes Pro Zdrowie Pobierz