Napisanie wniosku o dofinansowanie w ramach Go to Brand PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o.

Napisanie wniosku o dofinansowanie w ramach Go to Brand
PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o.

  W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu - 1 000 000 zł.

  Maksymalna intensywność dofinansowania – do 50% lub do 85%.

  Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

  PROGRAM GO TO BRAND.PL

  Działanie 3.3.3 Go to Brand służy wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Jest to działanie nowej perspektywy finansowania najbardziej zbliżone do działania „Paszport do Eksportu” oraz Działania 6.5.2 z POIG 2007-2013.

  Docelowe działanie nowej perspektywy finansowania, nastawione stricte na rozwój eksportu (promocję polskich marek zagranicą) będzie oznaczone numerem 3.3 i będzie nosiło nazwę  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. W działaniu tym zawiera się poddziałanie 3.3.3

  3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL

  Według Szczegółowego Opisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój alokacja na poddziałanie 3.3.3 będzie wynosiła 90 mln PLN, z czego na województwo mazowieckie będzie przypadać 8 951 432 PLN, a na pozostałe 15 województw 81 048 568 PLN.

  Termin naboru do programu Go to Brand.PL

  Według Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok nabór do programu Go to Brand rozpocznie się w 24 czerwca 2016 r. Ogłoszenie konkursu nastąpi 16 maja 2016 roku.

  Maksymalna wartość projektu 1 000 000 PLN

  Budżet konkursu: 100 000 000 PLN

  Koszty kwalifikowalne programu Go to Brand

  1. wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% – pomoc publiczna)
  2. pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.:
  3. delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych;
  4. transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;
  5. opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
  6. wpisu do katalogu targowego;
  7. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
  8. informacyjno-promocyjne projektu.

  Wsparcie :

  – do 50 % (pomoc publiczna i de minimis)

  – do 85% (pomoc de minimis)

  W przypadku, gdy całość wydatków jest finansowana za pomocą de minimis wysokość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa: do 85%, małe przedsiębiorstwa: do 80%, średnie przedsiębiorstwa: do 75%.

  Nazwa pliku Opis
  POIR_333_prezentacja_17_06_2016.ppt Go to Brand prezentacja PARP Pobierz
  Regulamin_konkursu_3 3 3.pdf Regulamin konkursu 3.3.3 - Go to Brand Pobierz