Polisę turystyczną można dopasować do swoich potrzeb oraz przede wszystkim do charakteru wyjazdu. Każde ubezpieczenie turystyczne zapewnia zatem nieco inny zakres. Jednak najbardziej optymalna ochrona musi być pełna, dlatego polisa powinna zawierać następujące elementy:

  • koszty leczenia – pokrywają wszelkie wizyty w szpitalach, przychodniach, placówkach medycznych, a także zabiegi, operacje, zakup leków i środków medycznych, transport sanitarny, transport powrotny do kraju czy transport zwłok, oczywiście do wysokości sumy gwarantowanej;
  • ubezpieczenie NNW – w razie nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia w pewnym stopniu albo śmierć ubezpieczyciele wypłaci ubezpieczonemu lub jego bliskim odszkodowanie, które będzie odpowiadało procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu określonemu przez zakład ubezpieczeń;
  • OC w życiu prywatnym – w razie nieumyślnego poszkodowania osoby trzeciej poprzez spowodowanie strat na jej zdrowiu lub mieniu przez ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrywające wygenerowane koszty;
  • ubezpieczenie bagażu – rzeczy osobiste ubezpieczonego zostaną objęte ochroną an wypadek ich zniszczenia, kradzieży lub zgubienia (towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowne odszkodowanie maksymalnie do określonej w polisie sumy gwarantowanej).

Można też skorzystać z dodatkowych elementów, które zagwarantują jeszcze pełniejszą ochronę na czas podróży:

 • koszty rezygnacji – w razie konieczności odwołania zaplanowanej podróży, ubezpieczyciel zwróci koszty imprezy turystycznej, biletu czy noclegu pod warunkiem że powodem rezygnacji będą zdarzenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie od opóźnienia bagażu – takie sytuacje mają miejsce w przypadku podróży samolotem – jeśli ubezpieczony musi czekać na opóźnione dostarczenie bagażu, towrzystwo pokryje koszty związane z brakiem niezbędnych rzeczy osobistych (do określonej sumy gwarantowanej),
 • choroby przewlekłe – to rozszerzenie dla osób, które mają zdiagnozowane schorzenie mogącą spowodować pogorszenie się stanu zdrowia podczas pobytu za granicą (wzrasta ryzyko korzystania z opieki medycznej, trzeba więc zapłacić dodatkową składkę.